Travel sim Asia

Attribute:

ซิมท่องเที่ยวเอเชีย

Share

Categories : Sim card

Brand : True

Share

ข้อควรรู้
– ลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ได้ที่ ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนจำหน่ายที่มีเครื่องหมาย ” 2 แชะ” พร้อมเติมเงินให้พอต่อการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และสมัครดาต้าโรมมิ่งอื่นๆ (ถ้ามี)
– แพ็คเกจเน็ต Non-Stop 4GB ที่มาพร้อมกับซิม จะมีผลทันทีเมื่อมีการใช้งานในประเทศที่ร่วมรายการ
– ความเร็วสูงสุดของการใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

วิธีการใช้งาน Travel Sim
1. ลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือ หรือพาสปอร์ต ได้ที่ ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนจำหน่ายที่มีเครื่องหมาย “2 แชะ”
2. ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ด Travel Sim Asia หรือ Travel Sim World เมื่อต้องการใช้งานในต่างประเทศ โดยกด *933* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน# โทรออก ก่อนการเดินทาง
3. ปิดโทรศัพท์ระหว่างโดยสารบนเครื่องบินสู่ประเทศปลายทาง ในกรณีต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือระหว่างโดนสารบนเครื่องบิน สามารถเปลี่ยนระบบมือถือของท่านเป็น Flight Mode ระหว่างการเดินทาง จากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้งเมื่อถึงประเทศปลายทาง โทรศัพท์จะเลือกเครือข่ายที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
4. ใส่ซิมการ์ด Travel Sim Asia หรือ Travel Sim World เมื่อต้องการใช้งานในต่างประเทศเปิดใช้งาน Data Roaming เพื่อใช้งาน Data ที่ต่างประเทศ
5. หากไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
6. หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ TrueMove H Care 1331 หรือ +66-89-100-1331 (ในกรณีอยู่ต่างประเทศ สามารถโทรได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าบริการ)
7. กรณีต้องการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ หรือสมัครแพ็คเกจเสริม กรุณาเติมเงินให้เพียงพอเพื่อใช้บริการนั้นๆ