Travel sim Asia

Attribute:

ซิมท่องเที่ยวเอเชีย

Categories : Sim card

Brand : True

Share

ข้อควรรู้
– ลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ได้ที่ ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนจำหน่ายที่มีเครื่องหมาย ” 2 แชะ” พร้อมเติมเงินให้พอต่อการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และสมัครดาต้าโรมมิ่งอื่นๆ (ถ้ามี)
– แพ็คเกจเน็ต Non-Stop 4GB ที่มาพร้อมกับซิม จะมีผลทันทีเมื่อมีการใช้งานในประเทศที่ร่วมรายการ
– ความเร็วสูงสุดของการใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

วิธีการใช้งาน Travel Sim
1. ลงทะเบียนซิมการ์ดก่อนการใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือ หรือพาสปอร์ต ได้ที่ ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนจำหน่ายที่มีเครื่องหมาย “2 แชะ”
2. ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ด Travel Sim Asia หรือ Travel Sim World เมื่อต้องการใช้งานในต่างประเทศ โดยกด *933* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน# โทรออก ก่อนการเดินทาง
3. ปิดโทรศัพท์ระหว่างโดยสารบนเครื่องบินสู่ประเทศปลายทาง ในกรณีต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือระหว่างโดนสารบนเครื่องบิน สามารถเปลี่ยนระบบมือถือของท่านเป็น Flight Mode ระหว่างการเดินทาง จากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้งเมื่อถึงประเทศปลายทาง โทรศัพท์จะเลือกเครือข่ายที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
4. ใส่ซิมการ์ด Travel Sim Asia หรือ Travel Sim World เมื่อต้องการใช้งานในต่างประเทศเปิดใช้งาน Data Roaming เพื่อใช้งาน Data ที่ต่างประเทศ
5. หากไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
6. หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ TrueMove H Care 1331 หรือ +66-89-100-1331 (ในกรณีอยู่ต่างประเทศ สามารถโทรได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าบริการ)
7. กรณีต้องการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ หรือสมัครแพ็คเกจเสริม กรุณาเติมเงินให้เพียงพอเพื่อใช้บริการนั้นๆ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy